ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Informacja dla uczniów i rodziców ZSP w Pszowie dotycząca organizacji zajęć w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Organizacja pracy szkoły będzie odbywała się wg następujących zasad:

 • Zajęcia będą odbywać się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji, dotyczy to również zajęć rewalidacyjnych, indywidualnych i zajęć ze specjalistami
 • Podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami jest dziennik elektroniczny
 • Nauczyciele przesyłają treści poleceń, zadań, ćwiczeń, linki do materiałów i utrzymują bieżący kontakt z uczniem w trakcie trwania zajęć
 • Uczniowie odbierają przesyłane treści poleceń, zadania, ćwiczenia i utrzymują bieżący kontakt z nauczycielem w trakcie trwania zajęć
 • Dopuszcza się używanie poczty elektronicznej (e-mail) do przesyłania i odbioru dokumentów, zadań, ćwiczeń, plików i innych, a także komunikatorów i platform wskazanych przez nauczycieli
 • Monitorowanie aktywności, sprawdzanie nabytej wiedzy oraz ocena postępów uczniów odbywa się na podstawie wykonanych zadań, ćwiczeń, kart pracy i innych.
 • W przypadku braku aktywności ucznia opisanej powyżej uznamy, że jest on nieobecny na zajęciach
 • O postępach w nauce oraz ocenach uczniowie i rodzice informowani są przez dziennik elektroniczny
 • Konsultacje ucznia lub rodzica z nauczycielem odbywają się przez dziennik elektroniczny. Nauczyciele odpisują od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 15.00. W szczególnych sytuacjach można poprzez dziennik elektroniczny poprosić nauczyciela o rozmowę telefoniczną na podany przez ucznia lub rodzica numer telefonu.

  Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły, a w szczególności realizacji zajęć, będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego i szkolnej strony internetowej.

  Mam nadzieję, że w tej trudnej sytuacji wszelkie podjęte przez szkołę działania, zaangażowanie nauczycieli, postawa uczniów oraz wsparcie rodziców umożliwią sprawną pracę, a co za tym idzie, nabywanie wiadomości i umiejętności z podstawy programowej.

  Izabela Widera
  Dyrektor ZSP w Pszowie

   

   > > > wróć


 • Facebook

  Podręczniki

  Plan lekcji

  Zasady rekrutacji

  Nabór elektroniczny

  Zanieczyszczenie powietrza

  Arkusze.pl

  Współpraca z Cechem

  Współpraca z Izbą Gospodarczą

  YOUTUBE

  KONKURS

  KONKURS

  Erasmus +

  Leonardo da Vinci

  TCPG online

  Moje Stypendium

  Lipdub

  Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

  Losy absolwentów

  50-lecie

  Wirtualny spacer

  Zdjęcie panoramiczne

  Przytulisko

  Wolne zasoby

  Pierwsza pomoc


   

  BIP

   

  © 1998-2020 ZSP w Pszowie
  licznik