W kilku słowach...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie jest szkołą kształcącą na poziomie średnim (technikum) i zasadniczym. Obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie kształci się około 350 uczniów w wieku od 16 do 20 lat. Szkoła posiada pracownię grafiki komputerowej, warsztaty fryzjerskie, mechaniczne i samochodowe oraz czytelnię internetową. Uczniowie korzystają z wolnego dostępu do Wi-Fi. W szkole działają koła zainteresowań dla uczniów: fotograficzne, dziennikarskie, sportowe, klub europejski oraz klub honorowych dawców krwi. Uczniowie szkół zasadniczych i technikum poza zdobywaniem wiedzy ogólnej, rozwijają swoje umiejętności praktyczne w okolicznych firmach i warsztatach rzemieślniczych. Prowadzona jest również współpraca międzynarodowa oraz zagraniczne staże zawodowe.

 

> > > Dane teleadresowe

> > > Kierunki i profile

 > > > wróćPodręczniki

Arkusze.pl

Zanieczyszczenie powietrza

Współpraca z Cechem

Współpraca z Izbą Gospodarczą

YOUTUBE

KONKURS

KONKURS

Erasmus +

Leonardo da Vinci

TCPG online

Moje Stypendium

Lipdub

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Losy absolwentów

50-lecie

Wirtualny spacer

Zdjęcie panoramiczne

Przytulisko

Wolne zasoby

Pierwsza pomoc


 

BIP

 

© 1998-2017 ZSP w Pszowie
licznik