KLUB EUROPEJSKI

Cele i zadania klubu:

  • Kreowanie świadomości europejskiej
  • Kształtowanie świadomości rynkowej
  • Poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej
  • Popularyzacja idei integracji europejskiej
  • Poszerzenie wiedzy o Śląsku i regionie
  • Gromadzenie materiałów informacyjnych
  • Nawiązywanie współpracy z Instytucjami Europejskimi
  • Organizowanie konkursów, imprez, wystaw itp. związanych z Europą
  • Prowadzenie informacyjnej gazetki ściennej w szkole
  • Wymiana doświadczeń z innymi szkolnymi klubami europejskimi

    Członkiem Klubu Europejskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalych w Pszowie może być każdy uczeń szkoły, któremu bliskie są cele i zadania klubu, lub chciałby je poznać.

    Opiekunowie
    Beata Kałuża
    Tomasz Kurant

     

    Adopcja na odległość - Dać im nadzieję

    W 2010 roku przystąpiliśmy do misyjnego programu edukacyjnego "Adopcja na odległość". Program ten zakłada przyjęcie do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Kto pragnie wziąć udział w programie, zobowiązuje się do opłacenia kosztów jego kształcenia przez okres przynajmniej jednego roku. Po upływie tego czasu, można przedłużyć swoje zobowiązanie wobec tego samego dziecka na kolejny rok lub aż do ukończenia jego edukacji.

    Nasza szkoła "adoptowała" 13 letniego wówczas Yacoube z prowincji Korsimoro w Burkina Faso. Już od sześciu lat organizujemy akcję "Yacouby muffinka" podczas której zbierane są fundusze na edukację naszego podopiecznego. Z listów, które od niego otrzymujemy możemy się dowiedzieć jakie robi postępy w nauce oraz jakie ma plany na przyszłość. Cieszymy się bardzo, że nasz kolega ma ambicje kształcić się dalej w kierunku zawodu prawnika.

    Co roku we wrześniu nasz Szkolny Klub Europejski uczestniczy w spotkaniu w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Podczas tych konferencji Ojciec Rafał Segieth koordynujący projekt w Burkina Faso wyjaśnia w jaki sposób zarządza się pieniędzmi, które wpłacane są na finansowanie projektu. Opowiada o ciężkim codziennym życiu dzieci i młodzieży w Afryce.

    W tym roku specjalnym gościem była Siostra Maria, misjonarka pracująca w Korsimoro. S. Maria opowiadała między innymi o pracy sióstr w prowincji i o skutkach braku edukacji zwłaszcza w przypadku kobiet. Swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z wyjazdu do Burkina Faso podzielili się także uczestnicy programu, którzy ocenili projekt jako bardzo potrzebny.

    Ojciec Krystian podsumował 10 lat działalności programu edukacyjnego, a z racji tego, że został delegowany do innych zadań i w związku z tym opuszcza Górę Św. Anny podsumował również 25 lat pracy w Referacie Misyjnym.

     > > > wróć


  • Projekt INPP


    Arkusze.pl

    Zanieczyszczenie powietrza

    WST - współpraca

    Współpraca z Cechem

    Współpraca z Izbą Gospodarczą

    YOUTUBE

    KONKURS

    KONKURS

    Erasmus +

    Leonardo da Vinci

    TCPG online

    Moje Stypendium

    Lipdub

    Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

    Losy absolwentów

    50-lecie

    Wirtualny spacer

    Zdjęcie panoramiczne

    Przytulisko

    Wolne zasoby

    Pierwsza pomoc


     

    BIP

     

    © 1998-2017 ZSP w Pszowie
    licznik