Publikowanie zdjęć

Czy publikowanie zdjęć na stronach szkoły jest zgodne z prawem ?

Czy wymagana jest zgoda na ich publikowanie ?

Odpowiedź:

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami
Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83

(...)
Rozdział 10
Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

Art. 81.

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ponieważ szkoła jest instytucją publiczą - wszytkie organizowane przez szkołę imprezy (akademie, spotkania, akcje, itp.) nie mają charakteru prywatnego, są więc imprezami publicznymi.

Zainteresowanych odsyłamy na strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP, gdzie można szczegółowo zapoznać się z Prawem Prasowym i Prawem Autorskim.

(B-Q)

 

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Oferta edukacyjna

Podręczniki

Nabór elektroniczny

Zasady rekrutacji

Erasmus+

Plan lekcji

Zanieczyszczenie powietrza

Arkusze.pl

Współpraca z Cechem

Współpraca z Izbą Gospodarczą

YOUTUBE

KONKURS

KONKURS

Erasmus +

Leonardo da Vinci

TCPG online

Moje Stypendium

Lipdub

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Losy absolwentów

50-lecie

Wirtualny spacer

Zdjęcie panoramiczne

Przytulisko

Wolne zasoby

Pierwsza pomoc


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2020 ZSP w Pszowie
licznik