OFERTA PRACY

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie zatrudni nauczycieli do nauki przedmiotów zawodowych w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych

  Wymagane kwalifikacje: wykształcenie kierunkowe wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne - zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. nr 0 poz. 264).

 • technik cyfrowych procesów graficznych (przedmioty: cyfrowe maszyny drukujące, drukowanie cyfrowe)

  Wymagane kwalifikacje: wykształcenie kierunkowe wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (poligrafia lub grafika edytorska i wydawnicza) lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne - zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. nr 0 poz. 264). Mile widziane doświadczenie z zakresu poligrafii.

   

   

   > > > wróć


 • Facebook

  Zasady rekrutacji

  Erasmus+

  Plan lekcji

  Zanieczyszczenie powietrza

  Arkusze.pl

  Współpraca z Cechem

  Współpraca z Izbą Gospodarczą

  YOUTUBE

  KONKURS

  KONKURS

  Erasmus +

  Leonardo da Vinci

  TCPG online

  Moje Stypendium

  Lipdub

  Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

  Losy absolwentów

  50-lecie

  Wirtualny spacer

  Zdjęcie panoramiczne

  Przytulisko

  Wolne zasoby

  Pierwsza pomoc


   

  BIP

   

  © 1998-2020 ZSP w Pszowie
  licznik