Pracownicy

 

Izabela Widera - dyrektor, matematyka
Barbara Penkala - wicedyrektor, fizyka, przedmioty zawodowe mechaniczne
Daniel Szuszkowski - kierownik praktycznej nauki zawodu, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Borsukiewicz - język angielski
Marzena Buchalik - technologie fryzjerskie
Małgorzata Chodura - matematyka, informatyka
ks. Tomasz Gojny - religia
Beata Kałuża - język niemiecki
Antoni Kohut - przedmioty zawodowe mechaniczne
Hanna Kopacz - biblioteka
Ryszard Kowol - pedagog, psycholog
Joanna Krauz-Zalewska - język angielski
Joanna Kucza - biologia, chemia, oligofrenopedagog
Bogusław Kuczek - przedmioty zawodowe poligraficzne
Tomasz Kurant - historia, WOS, geografia
ks. Krzysztof Kuszka - religia
Dariusz Kwiatkowski - przedmioty zawodowe mechaniczne
Waldemar Olszewski - przedmioty zawodowe poligraficzne
Sylwester Paszenda - przedmioty zawodowe mechaniczne
Kinga Peteja - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Wojciech Peteja - wychowanie fizyczne
Agnieszka Siodłoczek - pracownia fryzjerska
Iwona Stacha - przedsiębiorczość
Cezary Stęc - wychowanie fizyczne
Daniel Szwankowski - przedmioty zawodowe mechaniczne
Mirela Szymczak - język polski
Elżbieta Tomas - wychowanie do życia w rodzinie
Henryk Wajsman - przedmioty zawodowe mechaniczne

Halina Majnusz - sekretariat
Ewa Niesłony - sekretariat
Katarzyna Kubik - kierownik gospodarczy
Ewa Grzegorzyca - główna księgowa
Elwira Jankowiak - księgowa
Barbara Gradzińska - pielęgniarka szkolna

 > > > wróćPodręczniki

Zanieczyszczenie powietrza

WST - współpraca

Współpraca z Cechem

Współpraca z Izbą Gospodarczą

YOUTUBE

KONKURS

KONKURS

Erasmus +

Leonardo da Vinci

TCPG online

Moje Stypendium

Lipdub

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Losy absolwentów

50-lecie

Wirtualny spacer

Zdjęcie panoramiczne

Przytulisko

Wolne zasoby

Pierwsza pomoc


 

BIP

 

© 1998-2017 ZSP w Pszowie
licznik